De start van Wester & Van Doorn

In mei 2016 is Wester & Van Doorn opgericht door Bianca Wester en Hans van Doorn. Een projectbureau gericht op de meerwaarde en kracht van gastvrijheid en verbinding. Kort na de opstart van het bedrijf is Hans van Doorn ernstig ziek geworden. Toch stond het eerste jaar vol in het teken van groei, nieuwe contacten en mooie projecten die gezamenlijk zijn opgezet. Projecten binnen de Foodservice, op het gebied van Horecaconcepten, advies voor vergroten onderscheidend vermogen, opzetten van Horeca/ Cateringconcepten binnen bedrijven of Foodinspiratie in de ruimste zin van het woord.

Hans heeft in september 2017 een stamceltransplantatie ondergaan. Helaas heeft deze behandeling niet geleid tot het gewenste herstel en is Hans op 16 februari 2018 overleden. Voor een meer uitgebreid verslag van de heftige start van ons bedrijf verwijzen wij u naar bijgaand artikel:

https://www.linkedin.com/pulse/2018-een-intense-terugblik-bianca-wester/

Bianca Wester

Wester & Van Doorn gaat met de oprichtster Bianca Wester verder en zij werkt sindsdien met diverse getalenteerde freelancers samen op het gebied van conceptontwikkeling, trainingen, kennisexpertise op het gebied van catering en zakelijke horeca, marketing & salesondersteuning. In de hele keten van Eten & Drinken wordt support en advies gegeven. Van producent tot consument.

Projecten & Interimopdrachten

Wij pakken diverse projectopdrachten op van trainingsprogramma’s op het gebied van gastgericht werken in de zorg, catering en horeca; kennisexperts in aanbestedingstrajecten catering; ondersteuning in diverse marketing & salestrajecten waarbij het vergroten van het onderscheidend vermogen centraal staat; ondersteuning bij strategische sessies tot personal coaching eten, drinken gastgericht werken om de wow factor op uw locatie te realiseren.

Maar ook pakken wij interimopdrachten op van gemiddeld 16 tot 30 uur per week. Dit heeft vaak betrekking op opdrachten om businesscases te schrijven voor een vernieuwd beleid op eten, drinken en gastvrijheid, waarbij een succesvolle implementatie onderdeel van de opdracht is. Behalve bovengemiddelde kennis van eten, drinken en gastvrijheid zijn hierbij ook een gezonde dosis mensenkennis, motiverende energie en strategisch communiceren van groot belang. Ook hiervoor kunt u bij Wester & Van Doorn terecht.

Wester & Van Doorn doneert € 6.000,00 aan Matchis

Wester & Van Doorn draagt een warm hart toe aan Matchis. Matchis is het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren, waar gezocht wordt naar stamceldonoren voor patiënten met leukemie of andere ernstige bloedaandoeningen. Voor sommige patiënten is een stamceltransplantatie de laatste kans op leven. Het is lastig om een goede match te vinden waarbij de stamcellen van de donor en patiënt voldoende op elkaar lijken. Daarnaast kost het veel geld om nieuwe donoren te werven, registreren, en typeren. Voor Hans van Doorn heeft de stamceltransplantatie helaas niet geleid tot het gewenste resultaat. Het is duidelijk: meer onderzoek en meer middelen zijn keihard nodig!

Wester & Van Doorn heeft zichzelf als doel gesteld om Matchis blijvend te ondersteunen in de vorm van een jaarlijkse donatie. Het is onbeschrijfelijk dat wij een klein aandeel mogen bijdragen aan nieuw leven voor een ander. We zijn trots te vermelden dat tot en met 2020 totaal € 6.000,00 gedoneerd is aan Matchis.

Een van de uitgekeerde cheques:

Onze samenwerkingspartners

Wester & Van Doorn gelooft in de kracht van verbinding en om die reden werken wij samen met diverse professionals. Onderstaand een weergave van onze samenwerkingspartners: