Onze aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich door al in de beginfase van het traject alle stakeholders (zoals opdrachtgever, gasten, leveranciers, de aanbieders, etc.) te betrekken bij de uitvraag en gewenst concept. Dit om het beoogde einddoel realistisch vast te stellen en werkbaar te maken voor iedereen. Verhouding kwaliteit/prijs wordt realistisch vastgesteld, om zo een ondernemende basis te leggen voor een optimale samenwerking.

In gesprek met stakeholders

Uit de verschillende gesprekken met de gasten en opdrachtgever worden de doelstellingen geformuleerd. Vanuit onze praktijkervaring en ontwikkelingen in de markt worden deze doelstellingen getoetst op haalbaarheid.

Conceptuitwerking

Om vergelijking van appels met peren te voorkomen werkt Wester & Van Doorn de duidelijke kaders van het concept uit. Zowel kwalitatief als financieel. De bandbreedte van de kosten voor opdrachtgever wordt vastgesteld.

Implementatie

Na de keuze voor de uitvoerende aanbieder blijft tijdens de implementatie Wester & Van Doorn betrokken gedurende een minimale periode van 3 maanden. In deze periode volgen wij nauwgezet de ontwikkelingen en zijn wij het centrale aanspreekpunt voor allen.